Tìm đối tác đầu tư sản xuất than sạch

Than Việt group tìm đối tác sản xuất than sạch không khói tại Việt Nam.

tim-doi-tac-dau-tu-than-sach
than nướng bbq – than mùn cưa – thanvietbbq

 

Hiện tại, do nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, triển khai các chương trình chính sách ưu đãi của chính phủ với ngành nghề năng lượng sinh khối, tận dụng các nguồn nguyên liệu sinh khối, và bảo vệ môi trường Việt. Than Việt tìm đối tác hợp tác phát triển chuỗi cung ứng sản xuất than sạch mùn cưa với các tiêu chí sau:

– Đầu tư 2 bên: nhà đầu tư đóng góp giá trị dây chuyền được nhượng quyền; và đất; nhà xưởng – chi phí vận hành hoặc theo hình thức khác tùy theo yêu cầu và đảm bảo sự thống nhất giữa hai bên.

– Than Việt xử lý các vấn đề đầu vào: công nghệ, dây chuyền. Xử lý các vấn đề đầu ra bao tiêu than sản xuất nếu bên đối tác đảm bảo công nghệ đã chuyển giao và cam kết giữa hai bên bằng Hợp đồng.

– Đảm bảo bán hàng cho Than Việt ít nhất 5 năm theo hợp đồng, không cắt ngang phá vỡ hợp đồng tại địa phương đơn vị được chuyển giao.

– Đảm bảo cam kết triển khai đúng công nghệ được nhượng quyền.

– Bên được chuyển giao đảm bảo thực hiện các chính sách theo đúng quy định pháp luật của nhà nước.

Các thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Than Việt cần tìm đối tác đầu tư sản xuất than sạch tâm huyết, cùng chung tay xây dựng và phát triển ngành công nghiệp than sạch của Việt Nam.

Mong muốn của Than Việt sẽ mở đường cho ngành công nghiệp còn non trẻ, rất mới của Việt Nam. Khi cùng nhau không gì là không thể!

Trân trọng!

 

THAN VIỆT