Tôi có một ước mơ


Chúng ta sinh ra và lớn lên, vô tư và không suy nghĩ. Rồi trưởng thành và ấp ủ những giấc mơ – khát khao và mong muốn.

Tôi có một ước mơ là xây dựng chuỗi giá trị ngành than sạch không khói cung cấp:

Chuỗi cung ứng than sạch
Chuỗi cung ứng than sạch không khói Than Việt muốn triển khai tại Việt Nam
  1. Sản phẩm và chất lượng ổn định, phù hợp nhất với khách hàng cuối cùng (xuất khẩu trực tiếp và phân phối nội địa qua kênh đại lý).
  2. Mang lại lợi nhuận & giá trị ổn định cho nhà đầu tư, đại lý, khách hàng cuối cùng (cá nhân/cty khi đầu tư sản xuất than sạch không khói) bằng việc cung cấp máy móc, công nghệ, hỗ trợ quản lý, bao tiêu sản phẩm và gắn kết mỗi cá nhân, cty đơn lẻ thành 1 khối, 1 tổ chức xuất khẩu uy tín trong khu vực và Thế giới theo 1 mô hình kinh doanh bền vững có sự tương tác& hỗ trợ & luôn kaizen.
  3. Support toàn diện tới đối tác: công nghệ sản xuất, quản lý, marketing…để xây dựng nên khối thống nhất Than Viêt. Có 1 số thay đổi để đột phá đó là khi Than Việt áp dụng theo phương châm: 1. mô hình kinh doanh với đối tác theo sơ đồ “mạng nhện” trên dưới liên kết, trong ngoài chặt chẽ (sợi tơ nhện là vật liệu tự nhiên bền nhất dẻo dai nhất); 2. Nền tảng SEO & Customer Experience; 3. Tư duy vô ngã thay đổi mỗi cá nhân

Có những giá trị chưa được khai phá ở Việt Nam nhưng chắc chắn trên nền tảng công nghệ Internet of thing…sẽ xóa nhòa khoảng cách không gian và nhận thức để chúng ta đi cùng với nhau….

Cơ hội cần sự thay đổi trong suy nghĩ….to be continuous

….