Thanh toán


Hình thức thanh toán:

  1. Khách hàng trong nước: chuyển khoản thanh toán trước khi giao hàng
  2. Khách hàng nước ngoài: L/C không hủy ngang