Quy trình cacbon hóa than sạch không khói

Than Việt xin chia sẻ kiến thức cơ bản về quy trình cacbon hóa các sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ (Cellulose). Quy trình cacbon hóa gồm 3 giai […]

Mùn cưa | nguyên liệu sản xuất than nướng bbq sạch

Nguyên liệu sản xuất than mùn cưa sạch Nguyên liệu đầu vào để sản xuất than mùn cưa sạch hay than mùn cưa rất đa dạng: mùn cưa từ các […]