Chất lượng than sạch không khói – phiếu khảo sát ý kiến khách hàng

CHẤT LƯỢNG THAN SẠCH KHÔNG KHÓI Kính gửi: Quý khách hàng! Chất lượng than sạch không khói là rất quan trọng với nhà hàng lẩu nướng. Vi vậy, Than Việt […]