Lò nướng quay

Than Việt sản xuất và cải tiến lò nướng quay:  – Ghi và khay tháo tro trượt  – Gạch chịu lửa lót lò  – Bộ điều tốc điều chỉnh tốc […]