cần bao nhiêu kg mùn cưa để sản xuất ra 1 kg THAN

Cần bao nhiêu kg mùn cưa để tạo ra 1 kg than mùn cưa loại A?

Cần bao nhiêu kg mùn cưa để tạo ra 1 kg than mùn cưa loại A?

Than-mun-cua-xuat-khau
Sawdust briquette charcoal

Với mục đích, để trả lời NGẮN GỌN câu hỏi của anh chị khi hỏi bài toán hiệu quả đầu tư nhà máy sản xuất than sạch không khói mùn cưa.

CÂU HỎI: Dưới đây, là tóm tắt công thức tính toán:

X =((Y +R(1.1-W).H.r)/(1.1-W).H.r (1)

hoặc khối lượng than loại A xuất khẩu:

Y = (X -R)x(1.1 – W)x H x r (2)

Trong đó:

– Y là kg than loại A;

– X là kg mùn cưa ĐẦU VÀO;

– W (%) độ ẩm mùn cưa;

– H (%) hiệu suất cacbon hóa;

– R % – rác còn trên máy sàng (nếu có của mùn cưa),

– Tỷ lệ than A xuất khẩu r%,

Ví dụ bài toán bao nhiêu kg mùn cưa keo để cho ra 1 kg than loại A?

Giả sử các yếu tố đầu vào anh chị đã KHẢO SÁT được gồm: độ ẩm mùn keo W = 55% = 0.55;

Hiệu suất cacbon hóa: H = 34% = 0.34 (hiệu suất này là than đã đảm bảo XUẤT KHẨU, với hiệu xuất này GIÁ TRỊ NHIỆT TRỊ của than khoảng: 7200 – 7600 kcal/kg;

Rác trên sàng (rác lẫn trong mùn cưa các Xưởng xẻ); R = 4% = 0.04; Công suất sản xuất dự kiến 1 tháng 100 tấn than A: Y = 100 tấn than; tỷ lệ than A: r = 85% = 0.85 thì cần: (Anh chị lưu ý: tôi tính ở đầy là: Y = 100 tấn than A). Thay số vào công thức (1), chúng ta sẽ tính được: X = 629 TẤN MÙN KEO ĐẦU VÀO CÂU TRẢ LỜI: Tức tỷ lệ: 6.3 kg mùn keo với các thông số (R = 4%, H = 34%, W = 55%) sẽ tạo ra được 1kg THAN MÙN CƯA LOẠI A, nhiệt trị 7200 – 7600 kcal/kg, C cố định khoảng 78 – 83%. Đây là lý do vì sao anh chị cần tìm hiểu NGUỒN NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO của địa phương anh chị. Nơi anh chị định đặt NHÀ MÁY. Khi có bất kỳ câu hỏi hay góp ý anh chị vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới hoặc đăng ký kênh, comment:

——————————–

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

thanvietbbq.com
Than Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT

An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

Website: thanvietbbq.com

Email: thanvietbbq@gmail.com

Hotline:                0988.75.1954

———————————————————————————————————————

Than Việt tư vấn và chuyển giao công nghệ than sạch không khói:

– Công nghệ sản xuất: http://thanvietbbq.com/cong-nghe-san-…

– Hướng dẫn đầu tư than sạch: http://thanvietbbq.com/huong-dan-dau-…

– Hợp tác xuất khẩu than: http://thanvietbbq.com/co-hoi-xuat-kh…

Liên kết với các kênh của Than Việt: Facebook: https://www.facebook.com/thanvietbbq/

Than Việt cung cấp các loại than sạch không khói: – Than trắng: http://thanvietbbq.com/than-trang/

– Than mùn cưa: http://thanvietbbq.com/than-mun-cua/

– Than ép sạch thay thế than tổ ong: http://thanvietbbq.com/than-ep-sach-k…